TRANH KÍNH VÀ PHIM AN TOÀN TÀNG DÂN TỘC HỌC HÀ NỘI

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Địa điểm: Bảo tàng Dân tộc học
Ad: Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội
Tổng diện tích: 2000 m2
Tiến độ: Tháng 3, 2016
Đối tác: Công ty TNHH Tinh Hoa
Giám sát: Ngọc mr và Staff

LỜI NGỎ

CÔNG TRÌNH PHIM CƯỜNG LỰC VÀ TRANH KÍNH TẠI BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC

 

Nhiều thách thức đã đặt ra cho chúng tôi khi thực hiện hoàn thành công trình này, đánh dấu một bước tiến bộ vượt bậc của chúng tôi trong việc nhận thầu thi công những công trình khó và đòi hỏi sự tỉ mẩn và nhân lực trình độ cao

Là những đơn vị đã đi từ những ngày đầu thi công test trình độ, test sản phẩm, test cách thức và giải pháp thi công, chúng tôi cảm ơn những người thợ và Đối tác đã đi cùng chúng tôi đến ngày bàn giao

Sau nhiều ngày thi công, đội ngũ chúng tôi đã đưa công trình vào hoạt động. Nhìn tác phẩm được đánh giá cao và phục vụ nhiều giá trị cho cộng đồng rất xứng đáng để chúng tôi đưa ra một chuyên mục riêng.

Xin xem toàn bộ ảnh !

.
.
.
.